ขอแนะนำเวปไซต์ Sammie and Sandy http://www.sammiesandybeauty.com
 

เริ่มจากการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคม ความงาม

สหราชอาณาจักร  B.A.B.T.A.C. (BRITISH

ASSOCIATION OF BEAUTY THERAPY AND

COSMETOLOGY) และได้รับคุณวุติทางด้านความงาม

จากสถาบันความงามสากล C.I.D.E.S.C.O. 

(COMITE INTERNATIONAL D'ESTHETIQUE 

ET DE COSMETOLOGIE) ซึ่งเป็นคุณวุติที่เป็นที่ยอมรับ

เป็น มาตรฐานสากลทั่วโลก นับได้ว่าเป็นประกาศนียบัตร

ที่สถาบันเสริมความงามและสุขภาพครบวงจร "แซมมี่"

ภูมิใจและเป็นเกียรติคุณที่ยากจะมีสถาบันใดในเมืองไทยได้รับ

 

สถาบันเสริมความงามและสุขภาพครบวงจร "แซมมี่"

ผ่านการรับรองมาตราฐานสากล ISO 9002 เมื่อวันที่

4 ตุลาคม 2543 โดย United Registra of Systems

จากประเทศอังกฤษ

ซึ่งเป็นหลักประกัน ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสถาบันเสริม

ความงาม และสุขภาพครบวงจร "แซมมี่" และสาขาต่างๆ

ได้รับการฝึกฝน ให้มีความชำนาญพิถีพิถัน ในการให้

บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็น

อย่างดี คุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัยผ่านการ

ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง เพื่อความสะอาด และปลอดภัยไว้

บริการ แด่ท่านโดย คุณสมร ดีสมเลิศ ผู้อำนวยการ 

สถาบันเสริมความงามและสุขภาพครบวงจร "แซมมี่"

ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาด้านความงามจากยุโรป ดังต่อไปนี้

1. C.I.D.E.S.C.O. (วุฒิผู้เชี่ยวชาญด้าน

ความงามและสุขภาพจากสมาคมความงามโลก) 
2. BODY & BEAUTY THERAPY  (วุฒิผู้เชี่ยวชาญ

ด้านผิวหน้าและผิวกายจากประเทศอังกฤษ) 

3. AESTHETICIAN / ELECTROLOGIST 

(วุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงาม / กำจัดขนถาวร

จากประเทศอังกฤษ ) 

4. ปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ ทางสถาบันความงามแซมมี่ ยังได้รับ

การโหวต เป็นอันดับ 1 TOP TEN ที่ดาราภาพยนต์

ให้ความไว้วางใจมาใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย

ทางสถาบันยังได้รับรางวัล  Beauty Award ด้านการ

บริการยอดเยี่ยมจึงเป็นหลักประกันว่าท่านจะได้รับการ

บริการอย่างดี จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ