การแก้ไขปัญหาผมร่วง (Hair Grow Treatment)

ทางสถาบันจะทำการกระตุ้นจากเซลล์รากผมของคุณให้

แข็งแรง โดยการใช้สมุนไพรนวดเทคนิคพิเศษ เพื่อการ

ซ่อมแซมเซลล์รากผม โดยการฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่อ่อนแอ ให้กลับมีสุขภาพที่ดีขึ้นเร่งการทำอาหารและออกซิเจน

มาหล่อเลี้ยงที่รากผมดีขึ้น  เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี

และไวขึ้นของเส้นผม 

  การแก้ไขผมหงอก (Grey Hair Treatment)

เป็นการแก้ไขผมหงอกโดยสมุนไพรนวดเทคนิคพิเศษ เพื่อปรับสภาพการทำงานของเม็ดสีเมลลานีนใต้หนัง

ศรีษะให้ทำงานแข็งแรง 

 ทรีตเม้นต์ผม (Hair Treatment) 

โดยการให้สารอาหารโปรตีนบำรุงแก่เส้นผมที่เสียทันที

และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเร่งรักษาอบส่งผ่านสาร

อาหารให้แก่เส้นผม ดังนั้นผมของคุณจึงหายจากการ

แห้งกรอบ แตกปลาย ผมจึงกลับเงา สลวย มีน้ำหนัก

จัดทรงง่าย แม้เพียงครั้งแรกหลังรับบริการ 

ลดไขมัน | ผิวกาย | กำจัดขนถาวร | ผิวหน้า | ทรวงอก | แผนกผม | เบ็ดเตล็ด