คอร์สฟื้นฟูทรวงอกให้สวยเต่งตึง เอิบอิ่ม

(Breast Treatment)

 

โดยการใช้เทคนิคพิเศษ พร้อมกับใช้สมุนไพร เพื่อ

กระตุ้นเซลล์ให้แข็งแรงขึ้นทำงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อกอิ่มเอิบ กระชับ เต่งตึง สวยได้รูป เร่งด่วน


 A

เสริมสร้างทรวงอกที่เล็ก

ให้อวบอิ่มใหญ่ขึ้น


 B

คืนความเต่งตึงให้ทรวงอก

คล้อยกับความอวบอิ่ม

ตั้งเต้าเต่งตึงตามธรรมชาติ

 


C

ปรับขนาดทรวงอกใหญ่

เกินสัดส่วน

 ให้ได้สัดส่วนงดงามขึ้น

 มินิลิฟท์ทรวงอก (Minilift for the Breast) 

สำหรับทรวงอกที่คล้อย ให้เต่งตึง โดยการใช้ระบบเวช

สำอางมินิลิฟท์จากยุโรป 

 คอลลาเจนทรวงอก (Collagen for the Breast) 

เพื่อแก้ไขปัญหาทรวงอกที่มีริ้วรอย แตกลาย  จากการ

ขยายตัวของกล้ามเนื้อทรวงอก เช่น หลังคลอด ตัวยา

คอลลาเจนจะซึมเข้าไปภายใต้เซลส์ผิว เป็นการซ่อมแซม

ทรวงอก ที่เป็นรอยแตกลาย หรือ ริ้วรอยย่น ให้เต่งตึง

ลดริ้วรอยต่างๆ 

 สรุปหมวดทรวงอก (Breast Summary) 

- เสริมสร้างทรวงอกที่เล็กให้ใหญ่อวบอิ่มขึ้น 

- คืนความเต่งตึงให้ทรวงอกคล้อยกลับมาอวบอิ่ม

  ตั้งเต้าเต่งตึงตามธรรมชาติ 

- ปรับขนาดทรวงอกใหญ่ เกินสัดส่วน

  ให้ได้สัดส่วนงดงามขึ้น 

ลดไขมัน | ผิวกาย | กำจัดขนถาวร | ผิวหน้า | ทรวงอก | แผนกผม | เบ็ดเตล็ด